Blog

SECTORPROTOCOL HERNIEUWINGPLAATSBEZOEKEN

Herneming plaatsbezoeken in aanwezigheid van de vastgoedmakelaar: 'sectorprotocol plaatsbezoeken'

Het sectorprotocol dat strikt dient te worden nageleefd bij plaatsbezoeken die opnieuw in aanwezigheid van de vastgoedmakelaar mogen doorgaan, werd gisteren gevalideerd door de bevoegde ministers. Het protocol bestaat uit 13 punten met diverse praktische afspraken (zoals het aanstellen van een Corona-coördinator binnen het kantoor, maximaal aantal aanwezigen bij een bezoek, etc.). Je leest het volledig protocol hier. https://mcusercontent.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/52968bbd-fe66-4a4e-b7cd-27202a52e706/Sectorprotocol_NL_3.pdf
Lees verder

MORE SAFETY BIJ PLAATSBEZOEKEN

FYSIEKE PLAATSBEZOEKEN IN ALLE VEILIGHEID

Net zoals alle andere sectoren, heeft ook de vastgoedsector niet stilgezeten om de geleidelijke versoepeling van de overheid van de coronamaatregelen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook wij willen onze klanten informeren over het verloop van de toekomstige fysieke plaatsbezoeken. Het respecteren van afstand en het dragen van het nodige beschermingsmateriaal spelen hierbij natuurlijk een prominente rol. Klik op 'LEES MEER' en bekijk het infofilmpje met enkele belangrijke raadgevingen.
Lees verder

MORE NEWS

Vlaams Woninghuurdecreet is aangenomen!

Gisteren (24/10) werd in de Plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het Vlaams Huurdecreet aangenomen, dat in werking treedt op 1 januari 2019 (uitgezonderd de bepalingen rond de huurwaarborg - art. 37). Dit artikel zal in werking treden op het moment dat het toekomstige Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening bepaalt. Dit besluit voorziet eveneens in een inwerkingtreding van art. 37 op 1 januari 2019 en gaat nu voor advies naar de Raad van State, waardoor het zich in een finale fase bevindt.
Lees verder

NIEUWIGHEDEN BIJ GEBRUIK DERDENREKENING

HERVORMDE VASTGOEDMAKELAARS WET VAN 01/08/2018

De hervormde vastgoedmakelaarswet, die voorziet in de wettelijke verankering van de derdenrekening bepaalt enkele nieuwigheden omtrent het gebruik van deze kwaliteitsrekening.
Lees verder

Een topverkoop, beter kon niet

Winkelruimte verkocht op 1 maand tijd!

Nieuwe productie woonkredieten overstijgt voor het eerst 30 miljard euro

“Meer nieuwe kredietovereenkomsten, stijging verstrekte bedrag”

Het voorbije jaar hebben de banken in België meer dan 260.000 nieuwe woonkredieten verstrekt, goed voor een totaalbedrag van 30,136 miljard euro, een record.
Lees verder

Vlaamse huizen 2,45 procent, appartementen 0,45 procent duurder in 2016

Prijsstijgingen lagen in lijn met verdere daling van de rentes

Vastgoedbedrijf ERA uit Aartselaar zag de prijs van zijn verkochte woningen in het afgelopen jaar met 2,45 procent stijgen. Appartementen werden bijna een halve procent duurder.
Lees verder

Met één renovatiepremie einde maken aan kluwen van premies

“Een kat vindt haar jongen niet terug”

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten te vinden in een kluwen van prem...
Lees verder

Ook abattement op registratierecht bij verkoop bouwgrond in Brussel

“Eigen huis bouwen in Brussel mogelijk maken voor middenklassegezinnen”

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een voorstel van ordonnantie van de meerderheid goedgekeurd die het voor middenk...
Lees verder

Online woonlening afsluiten wordt populairder

“Stijging aantal digitale woningkredieten”

Naast de courante bankverrichtingen willen steeds meer Belgen ook het afsluiten van een woonlening zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Dat be...
Lees verder